EFtERANMÄLNING TILL FSG-FESTIVALEN I HANGÖ

EFTERANMÄLNING TILL FSG-FESTIVALEN I HANGÖ ✅💻
Fram till den 15 maj är det möjligt att efteranmäla sig till Hop On-programmet (i sin helhet eller tredje delen).
Anmälningen sker individuellt eller familje-/gruppvis.
Alla kostnader betalas direkt i anmälningstjänsten.

Om du redan anmält dig som deltagare vid vår festival och nu bestämt dig för att hänga med i Hop On, kontakta fsg@idrott.fi för mer information.

Anmälningstjänsten:
🔗 https://www.lyyti.fi/reg/fsg-festival_2024

Kategorier:
Aktuellt