VÄLKOMMEN MED PÅ TRÄNING

Välkommen med på Ekenäs Gymnastikförenings verksamhet under hösterminen!

Denna höst är det viktigt att hålla god hygien och följa de gemensamma instruktionerna, så att vi alla kan skapa för oss själva och alla föreningens medlemmar ett säkert sätt att idka sin hobby, röra på sig och njuta av motionen!

Du följer väl de gemensamma instruktionerna inom vår förening:

  • Du kommer på föreningens timmar endast då du är helt frisk
  • Håll god hygien. Tvätta händerna grundligt och ofta, rör inte ansiktet. Om du hostar eller nyser, gör det i armvecket, i ärmen eller i en pappersnäsduk.
  • Reservera tillräckligt med tid att komma till timmen. I omklädningsrummen och i korridoren är det möjligt att vi måste begränsa samtidig närvaro och detta kan leda till köande.
  • Kom ihåg säkerhetsavstånden också i omklädningsrummen och då du tvättar dig. Håll åtminstone 1,5 meters avstånd till andra.
  • Om det på vår förenings timme används gemensamma redskap, desinficeras de efter varje användning. I slutet av timmen har reserverats tid för rengöring av redskapen.
  • Om du har vistats utomlands , kom ihåg att hålla en frivillig två veckors karantän innan du igen tar del av föreningen verksamhet.

Vi följer i all verksamhet myndigheternas och Finlands Gymnastikförbunds instruktioner , och vi uppdaterar instruktionerna vid behov.