PARKGYMPA 2020

Parkgympan börjar igen

i augusti måndagar kl 18-19.

Parkgympan fungerar som kompensation för vuxengrupper, som blev inhiberade under våren pga.coronarestriktionerna.

EGF:s medlemmar betalar ingen avgift om man betalt vårterminens avgift i sin helhet. Övriga deltagare betalar 7 €/gång

ALLA HJÄRTLIGT VÄLMOMNA!

Kategorier:
Okategoriserade